Descargar Libros y Ebooks (PDF / EPUB)

La mejor selección de ebooks gratis en español

Busca tu ebook....

Hemos encontrado un total de 40 libros disponibles para descargar
El far de Løndstrup

El far de Løndstrup

Autor: Antoni Martí Monterde

Guardonat amb el Premi d'Assaig «Càtedra Blasco», el punt de partida d'aquest llibre és una reflexió sobre la relació entre l'escriptura (el relat, l'assaig autobiogràfic) i el seu entorn físic. Des d'aquesta consciència de l'espai, que implica consideracions també sobre el paisatge i el desplaçament -viatge, migració, exili, la mirada del flàneur-, es mostra com la possibilitat d'escriure un relat autobiogràfic és transformada per la intensificació de la relació amb un entorn concret, amb els llocs. Des d'aquest prisma altament revelador i original, s'analitzen aspectes de l'obra d'autors com Patrick Modiano, Josep Pla, Marcel Proust, Xavier de Maistre, Goethe, Walter Benjamin, Joseph Brodsky o W.G. Sebald. Un viatge a la cruïlla entre paisatge i literatura, entre autobiografia i història, a les fonts d'on raja la memòria moral dels espais.

ELS CANVIS MENTALS I LA JUSTÍCIA EN UN MÓN EN CRISI

ELS CANVIS MENTALS I LA JUSTÍCIA EN UN MÓN EN CRISI

Autor: Rafael López-Feal Ramil

Número de Páginas: 146

Aquest tercer volum de la Sèrie Viure i Conviure comprèn una presentació, quatre capítols i un epíleg. En la presentació exposo els objectius que pretenc i les raons que m’han portat a elaborar aquest llibre. En el primer capítol utilitzo com marc de referència la crisi del model de globalització liderat per EUA i presento les alternatives que es debaten davant d’aquesta crisi de dimensions històriques que està vivint la humanitat. En el segon capítol exposo els reptes als quals hem d’enfrontar- nos davant aquest món globalitzat en crisi i com hauríem d’enfrontar-nos a aquests reptes tant a nivell personal com a nivell social. En el tercer capítol proposo els canvis mentals que es requeririen en un món més just, més equilibrat i més decent i la utilització de la raó, de la informació i de la ressonància afectiva com a palanques que poden ajudar a aquests canvis. En el quart capítol exposo les diferents formes d’entendre la justícia en el món dels humans i plantejo la necessitat d’apostar per algun tipus d’enteniment més enllà del raonament identitari. Per últim, en l’epíleg plantejo una sèrie de reflexions relacionades amb la realitat ...

Investigación e innovación en educación superior

Investigación e innovación en educación superior

Autor: Noelia Ibarra Rius

Número de Páginas: 320

La investigación y la innovación educativa representan, sin duda, dos de las más importantes herramientas que los profesores tienen para mejorar la práctica educativa y con ellas los aprendizajes de los estudiantes. Si una de las funciones fundamentales de la educación es la transformación social, la investigación y la innovación docente deben llegar a ser un instrumento clave para influir en los cambios sociales necesarios y no un simple nombre que vista su actividad profesional. Una reflexión sobre el ejercicio de la profesión docente, sobre el papel que tienen los educadores y la importancia que tomen las riendas de su propia formación. Este libro recoge una serie de experiencias, que constituyen el resultado de un impulso fundamental para el necesario desarrollo profesional del profesorado en educación superior.

L'escola potenciadora del creixement humà integral

L'escola potenciadora del creixement humà integral

Autor: Maria Rosa Mulet Grimalt

Número de Páginas: 210

Aquestes són les bases del revolucionari sistema d´aprenentatge accelerat, tan en auge actualment, que va sorgir als anys seixanta gràcies a les investigacions del Dr. Lozanov Bulgaria. I aquestes són, també, les bases del programa de treball que es presenta en aquest llibre. Les persones que aprenen a viure i a actuar des d un nivell de conciència més profund augmenten les seues facultats mentals de comprenció, memòria i creativitat. A més, multipliquen els seus recursos interiors i exteriors per a resoldre tota mena de problemes y portar una vida personal i social més plena i satisfactòria.

História, memória i ensenyament de la história : perspectives europees i llatinoamericanes

História, memória i ensenyament de la história : perspectives europees i llatinoamericanes

Autor: Joan Pagès , María Paula González

Número de Páginas: 135

En aquest volum es recullen les ponències presentades a les IV Jornades de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials, organitzades per la unitat departamental de Didàctica de les Ciències Socials de la UAB i desenvolupades el febrer de 2007 a la Universitat Autònoma de Barcelona. Les ponències reflecteixen els problemes, les possibilitats i les estratègies per a l’ensenyament de la memòria històrica i de la història a diferents països europeus (Ivo Mattozzi a Itàlia, Charles Heimberg a Suïssa, Benoît Falaize a França, Joan Pagès a Catalunya) i llatinoamericans (Silvia Finocchio a l’Argentina i Nelson Vasquez i Ricardo Iglesias a Xile). ??La realització de les jornades i l’edició d’aquest llibre han tingut el suport del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, de la Conselleria d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB i de la Xarxa Incentivadora de la Recerca Educativa (XIRE) – Didàctica de les Ciències Socials. I també un ajut Arcs concedit per l’Agència...

Auschwitz-Birkenau. La prada dels bedolls / Auschwitz-Birkenau. La pradera de los abedules

Auschwitz-Birkenau. La prada dels bedolls / Auschwitz-Birkenau. La pradera de los abedules

Autor: Anna Rossell

Número de Páginas: 77

Auschwitz-Birkenau. La pradera de los abedules, en edición bilingüe catalán/castellano, es un poemario nacido de una necesidad perentoria: la necesidad de intentar imaginar y hasta de compartir, en la medida en que ello es posible, el sufrimiento humano extremo causado por el propio ser humano. Desoyendo la sentencia de Adorno Escribir poesía después de Auschwitz es una aberración, Anna Rossell se adentra en aquel mundo precisamente a través del lenguaje poético como la posibilidad más adecuada para representar el horror y participar de su vivencia. Consciente de que el sufrimiento es irrepresentable, en tanto que pertenece a un ámbito distinto al de la representación y por el hecho de que lo vive la propia víctima y es intransferible, la autora se acerca al sufrimiento de otros como un ejercicio catártico de aproximación y comunión con las víctimas.

Del Paradís a la Nació

Del Paradís a la Nació

Autor: Francesc Roma i Casanovas

Número de Páginas: 277

Aquesta obra estudia la representació de les muntanyes de Catalunya durant els segles XV-XX, prenent com a punt de partida la Teoria de la Mediança proposada per Augustin Berque. Temàticament es divideix en dos grans blocs. En el primer d'ells es tracta la imatge de les muntanyes durant l'edat moderna, quan aquestes generalment eren ignorades o temudes. En la segona part es planteja la nova imatge que a partir de l'edat contemporània varen anar adquirint aquestes realitats geogràfiques, sobretot a la llum del fet regionalista català. L'estudi posa el seu èmfasi en les relacions paisatgístiques que es puguin extreure de les representacions de la muntanya, perquè considera que el canvi més important en la història ecosimbòlica de la muntanya a Catalunya es lliga a la seva representació en tant que paisatge. Entre l'edat mitjana i el segle XX, la muntanya a Catalunya ha viscut un canvi espectacular pel que fa a la seva representació. De ser un lloc horrorós i vinculat al sagrat ha passat a convertir-se en un paisatge sublim compost per alguns indrets on es poden trobar els trets més essencials de la nacionalitat catalana. Aquest procés va començar a Montserrat i va...

Planificació i govern del territori a l'arc mediterrani espanyol

Planificació i govern del territori a l'arc mediterrani espanyol

Autor: Luis del Romero Renau

Número de Páginas: 320

Estudi que analitza quines respostes s'estan donant des de les diferents administracions del territori per afrontar velles dinàmiques territorials crítiques com el despoblament rural, la dispersió i explosió urbana, la crisi industrial i del sector primari, l'esgotament del recurs aigua, la depredació del litoral i la pèrdua de paisatges, entre d'altres a unes àrees d'estudi que es poden considerar com a representatives de tots els tipus de territoris que podem trobar hui en dia l'Arc Mediterrani. s'abasta un àmbit tan heterogeni com és el litoral que recorre Catalunya, País Valencià, Múrcia i Andalusia.

Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis Ed. 2021

Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis Ed. 2021

Autor: CERDÁ FILIU, LUIS MIGUEL , HIDALGO ITURRALDE, TOMÁS

En un món interconnectat i en constant evolució calen edificis d’habitatges que integrin les últimes tecnologies en infraestructures de telecomunicació. Aquest llibre desenvolupa els continguts del mòdul professional d’Infraestructures Comunes de Telecomunicació en Habitatges i Edificis, dels Cicles Formatius de grau mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques i d’Instal·lacions de Telecomunicacions, pertanyents a la família professional d’Electricitat i Electrònica. En aquesta nova edició d’Infraestructures de telecomunicacions en habitatges i edificis s’han adaptat els continguts a l’Ordre ECE/983/2019 que actualitza aspectes del RD 346/2011 sobre les infraestructures comunes de telecomunicacions. Aquesta obra proporciona una visió general, identificant els elements que intervenen, el seu dimensionat i les seves característiques d’instal·lació, en totes les infraestructures de comunicació que es donen en els edificis d’habitatges: --- RTV terrestre i satèl·lit. --- Seguretat. --- Telefonia disponible al públic i de banda ampla. --- So. --- Control d’accessos. Els continguts teòrics tractats es complementen amb gran nombre...

Acta historica et archaeologica mediaevalia 14-15

Acta historica et archaeologica mediaevalia 14-15

Autor: Universidad de Barcelona. Departamento de Historia Medieval

Número de Páginas: 448
Estética y religión

Estética y religión

Autor: Amador Vega , Juan Antonio Rodríguez Tous , Raquel Bouso

Número de Páginas: 563
La enseñanza de la traducción

La enseñanza de la traducción

Autor: Amparo Hurtado Albir

Número de Páginas: 223

In Traductología and the one of the most outstanding names in the study of and doctor, Stolen shelter theory the translation Didactics of the translation, initiated this collection that consolidated definitively with the edition of this third volume dedicated to the present questions of Didactics.

Los estudios europeos en la UAB

Los estudios europeos en la UAB

Autor: Vilà, Blanca

Número de Páginas: 160

El enclave europeo de nuestra universidad no solo propició su europeización, sino que también la dotó de maestría en nuevos ámbitos, incluso institucionales, que fueron replicados en otras universidades, a veces más allá de Europa. El libro que aquí se presenta pretende refrescarnos, con una actitud propositiva y a veces humorística, toda una época. Los denominados «Estudios Europeos» empezaron, no sin detractores, a constituir un tema necesario de conocimiento en los ciclos de estudios superiores de ciencias sociales a medida que iba avanzando la «vida» de la hoy Unión Europea, necesitada de auténticos conocedores, teóricos y prácticos, de una realidad que se imponía. Y el alcance de estos estudios se fue ampliando en los años noventa a partir de una perspectiva interdisciplinar construida en especialidades abiertas, desde el campo de las ciencias económicas, político-sociales y jurídicas —quizá estas las más urgentes y desarrolladas en esa época— hasta los ámbitos de las relaciones exteriores y de la gobernanza multinivel. Pero este libro no se limita a recordar cómo la Universidad Autónoma de Barcelona se propuso y supo atender este escenario,...

Los mejores relatos breves juveniles de la provincia de Alicante 2011

Los mejores relatos breves juveniles de la provincia de Alicante 2011

Número de Páginas: 388

Los mejores relaots breves juveniles de la provincia de Alicante son los que componen las páginas de este libro, fruto de un concurso del que en este 2011 se ha celebrado su VI certamen, y en el que participan todos los jóvenes estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria de la provincia de Alicante. Ciento un relatos son los seleccionados en la presente publicación; escritos en que los jóvenes dan rienda suelta a su imaginación y a su pluma.

Poetica scripta. 1992-2018

Poetica scripta. 1992-2018

Autor: VV.AA

Número de Páginas: 324

Recoge los discursos pronunciados en las ceremonias de recepción de las 27 ediciones de los Premios Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Estos discursos constituyen todo un testimonio de larga andadura del Premio. En cada edición, la entrega del premio tiene lugar en el Salón de las Columnas del Palacio Real del Madrid bajo la presidencia de la Reina Sofía y, excepcionalmente, como en la última edición, en la que se celebran los 800 años de historia de la más antigua de las universidades de Iberoamérica, el acto de entrega se traslada al Paraninfo de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca. Los poetas galardonados desde 1992 hasta la actualidad han sido los siguientes: Gonzalo Rojas (Chile), Claudio Rodríguez (España), Joâo Cabral de Melo Neto (Brasil), José Hierro (España), Ángel González (España), Álvaro Mutis (Colombia), José Ángel Valente (España), Mario Benedetti (Uruguay), Pere Gimferrer (España), Nicanor Parra (Chile), José Antonio Muñoz Rojas (España), Sophia de Mello Breyner (Portugal), José Manuel Caballero Bonald (España), Juan Gelman (Argentina), Antonio Gamoneda (España), Blanca Varela (Perú), Pablo García Baena (España),...

Operacions administratives de Recursos Humans Ed.2021

Operacions administratives de Recursos Humans Ed.2021

Autor: AYENSA ESPARZA, ÁNGEL MARÍA

En aquest llibre trobaràs actualitzat tot el que necessites saber sobre: afiliació, contractes, nòmines, assegurances socials, retencions d’IRPF i funcionament del Sistema RED i Contrat@, mitjançant programes de simulació. Aquest llibre desenvolupa els continguts del mòdul professional d’Operacions Administratives de Recursos Humans, del cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa, pertanyent a la família professional d’Administració i Gestió. Aquesta nova edició d’Operacions administratives de recursos humans està actualitzada a la normativa laboral de 2020, incloent el nou Salari Mínim Interprofessional. La documentació estudiada a les diferents unitats s’ha revisat i actualitzat, així com les imatges il·lustratives dels processos que es gestionen en els serveis telemàtics de la Seguretat Social, Agència Tributària i SEPE. S’inclou, a més, en l’última unitat del llibre, la versió del 2020 de NominaSOL, perquè l’alumnat es familiaritzi amb el maneig del programa més estès de gestió de nòmines, i així pugui elaborar contractes, nòmines i altres documents explicats al llibre. S’ha reforçat l’aspecte pràctic amb més...

Dret Civil Català IV (1). DRETS REALS

Dret Civil Català IV (1). DRETS REALS

Autor: Esteve, Adolfo Lucas

Número de Páginas: 392

L’aparició d’aquesta investigació sobre els drets reals consolida el gran èxit de la col•lecció de dret civil català, que té com a objectiu l’estudi del dret civil vigent a Catalunya d’una forma completa, didàctica i actualitzada, fet que la converteix en la col•lecció de referència del panorama jurídic català, tant des d’un vessant dogmàtic com pràctic. En aquesta obra es realitza un estudi complet i exhaustiu dels drets reals aplicables a Catalunya, fent una anàlisi especial del Llibre V del Codi civil de Catalunya, Llei 5/2006, de 10 de maig, relatiu als drets reals. En aquest llibre, un grup escollit de professionals del dret, integrat per professors universitaris, registradors de la propietat, notaris, advocats i magistrats, ha aportat el seu coneixement en l’àmbit dels drets reals. El resultat és una obra que combina la teoria jurídica amb la pràctica habitual en les notaries, registres, despatxos d’advocats i tribunals de justícia i que satisfà les necessitats dels investigadors, dels universitaris que han d’estudiar la matèria i dels professionals que han d’aplicar-la. En aquest volum s’estudia la possessió, la propietat i les situacions...

La capsa de música

La capsa de música

Autor: Dolors Taulats

Número de Páginas: 192

L'amor ultrapassa la convenció. Una Anna Karènina deformada pel mirall del temps. La convenció i l'amor, què tenen a veure l'una amb l'altre? L'Helena lluita perquè la convenció la determini el mínim possible. Qui guanyarà? Un triangle amorós que descobreix la vida.

Paisaje rural y explotación agropecuaria

Paisaje rural y explotación agropecuaria

Autor: Angeles Libano Zumalacarregui , Consuelo Villacorta Macho , Consuelo Villacorta

Número de Páginas: 238
PER QUE ELS HOMES ENGANYEN I LES DONES PLOREN

PER QUE ELS HOMES ENGANYEN I LES DONES PLOREN

Autor: BARBARA PEASE , ALLAN PEASE

Número de Páginas: 320

En aquest llibre trobarà les respostes: Per què no es porta bé amb ma mare? Per què sempre va al lavabo amb les amigues? Per què no diu el que pensa? Per què mai no em deixa el comandament a distància? Per què mostra síndrome d ́abstinència si es perd el «partit de la jornada»? Per què necessita dos anys per posar uns prestatges? Quan un dels dos no para de fer el corcó Set coses que fan els homes que porten les dones pel camí de l ́amargura Per què les dones ploren? Els perills del xantatge emocional El sistema ultrasecret de puntuació secreta de les dones La solució als set misteris més grans de l ́home L ́altra dona: sa mare Els jocs de paraules secrets de les dones El test de l ́atractiu sexual per dones. Cap a on corren els homes per vostè? Què és el que va fer que al Roger Rabbit li sortissin els ulls de les conques? La ciència de l ́atracció sexual El test de l ́atractiu sexual per homes. Com el veuen les dones? Com un semental o com un llimac? L ́atractiu sexual de l ́home. El que excita les dones Per què els homes enganyen Quan el caçador penja l ́arc: la jubilació

El joc dels tres

El joc dels tres

Autor: Davit Marchuet Màs

Número de Páginas: 608

El joc dels tres es un relat que tracta de l’amor intranscendent i del que perdura a lo llarc de l’eternitat, escrit des de la perspectiva de tres jovens durant la Valencia gris del posfranquisme. Es un text dur, molt cru, que nos transporta a un moment de canvi entre la llibertat i l’exces. A Ana, Toni i Miquel els unix un nexe determinant: la bona sort i tambe la facilitat per a triar opcions, sense risc a que les conseqüencies se tornen en la seua contra. Le seues vides transcorren en plenitut, tambe des de l’acomodament, gracies a l’excelent posicio de les seues families. A canvi, estos han de participar d’un rol impost, a diferencia d’uns atres de la seua edat que viuen les mels d’un efervescent esclat de goig irrefrenable, que en alguns grups s’extrema fins a l’anarquia. L’amistat entre ells acabarà per recloure’ls de tot. Quan paradoxicament la societat festeja l’emancipacio ells s’imponen unes normes. ¿Una d’elles? Prohibit enamorar-se.

Jaume I i el seu regnat

Jaume I i el seu regnat

Autor: Ernest Belenguer

Número de Páginas: 354

Del rei Jaume I es pot parlar com el sobirà que forjà la Corona d’Aragó. Abans només hi havia una unió dinàstica del regne d’Aragó i els comtats catalans, el de Barcelona per endavant. Després, les conquestes de les illes —Mallorca sobretot— i de València, transformada en regne propi, facilitaren la creació d’aquella corona tan complexa. El 2008 celebrem el vuitè centenari del naixement (1208) a Montpeller del Rei Conqueridor. Aquest llibre d’un historiador que ja treballava sobre Jaume I des del 1984, no és qualsevol biografia o uns simples comentaris de la crònica del rei, és a dir del Llibre dels feits. Amb una síntesi d’àgil prosa Ernest Belenguer presenta la història del rei i del regnat amb tots els seus vessants. I pot fer-ho en un llibre que no fatiga el lector, rigorós, complet i cada cop més grat de llegir. Jaume I i el seu regnat no és una novel·la del passat. Per sort és un llibre d’història. Però l’autor ha aconseguit una narració tan estimulant com vertadera, sense trair, inventar o manipular els fets. El text va acompanyat de cinc plànols i de trenta-quatre imatges a color sobre la vida de Jaume I.

Assaigs d'ètica i estètica

Assaigs d'ètica i estètica

Autor: David Hume

En la tradició de Montaigne, Bacon i Addison, els Assaigs de Hume són peces d'extensió diversa que s'ocupen d'una gran varietat de temes. Els compilats ací tracten de les passions, la tragèdia, el gust estètic i els seus criteris, la millor classe d'escriptura, la moralitat del suïcidi i la immortalitat de l'ànima. Són textos amens i entenedors, argumentatius però d'orientació pràctica. Hume pren com a model el dinamisme de la conversa entre persones cultivades. El mou l'afany d'«entretenir el públic», però sense que això comporte la banalització del contingut, ans al contrari. L'escocès pensa que aquest estil serà beneficiós per al mateix pensament teòric o acadèmic, i per al filosòfic, en particular, el qual tendeix a recloure's en la ciutadella dels murs universitaris.

La terminología en el siglo XXI

La terminología en el siglo XXI

Autor: Simposio Iberoamericano de Terminología ((9th :) , Maria Teresa Cabré

Número de Páginas: 855

La IX edición del Simposio Iberoamericano de Terminología, que se celebró en la sede del Institut d’Estudis Catalans los días 29 y 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2004, se acogió a las iniciativas del Fòrum de les Cultures Barcelona 2004, primera edición de un nuevo acontecimiento internacional que se proponía –y se sigue proponiendo en su continuación– promover el diálogo entre las diferentes culturas del mundo para articular una cultura de la paz, respetuosa con la diversidad y funcionalmente sostenible, que fuera capaz de impulsar un proceso de globalización basado en criterios éticos, igualitarios y solidarios compartidos. Los principios del Fòrum de les Cultures Barcelona 2004, basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los principios programáticos de las Naciones Unidas, asumen el compromiso de fomentar los valores democráticos, la defensa de las libertades y derechos individuales, el respeto por la diversidad étnica, cultural, lingüística y religiosa, el impulso del diálogo y la creatividad, el respeto por la biodiversidad, el fomento de la responsabilidad social mediante el diálogo y la promoción del desarrollo...

TIRANT LO BLANC: EPISODIS AMOROSOS

TIRANT LO BLANC: EPISODIS AMOROSOS

Autor: Joanot Martorell

Tirant lo Blanc exposa grans empreses poítiques i religioses, relata tota mena d'aventures, descriu sensuals escenes amoroses i ofereix fragments doctrinals per a la reflexió i el debat. Una trama narrativa, elaborada i complexa, i un quadre de personatges inoblidables. És la novel.la més important d ela literatura catalana i una de les obres més apassionants i divertides de la literatura de tots els temps.

Brioixeria

Brioixeria

Autor: Xavier Barriga

Número de Páginas: 192

Aprèn a fer la brioixeria casolana més deliciosa de la ma de Xavier Barriga. Qui es pot resistir a l'aroma inconfusible d'un croissant tot just sortit del forn? En aquest llibre, el mestre flequer Xavier Barriga ens proposa més de 50 receptes de brioixeria, tradicionals i innovadores, explicades i il·lustrades pas a pas i a l'abast de tothom. Des de napolitanes, ulleres, berlines farcides o croissants fins a elaboracions d'altres països o les peces més típiques de la brioixeria tradicional; en aquest llibre trobareu tot allò que cal saber per elaborar una brioixeria casolana, sana i de qualitat, i per sorprendre familiars i amics cada dia amb un caprici dolç diferent.

Músicas populares, sociedad y territorio

Músicas populares, sociedad y territorio

Autor: Ana María Botella Nicolás , Rosa Isusi-Fagoaga

Número de Páginas: 256

En el ámbito de las músicas populares urbanas los focos de interés han ido y van desde la investigación sobre música de folclore y populares urbanas hasta la didáctica de la música popular en los medios audiovisuales o las canciones de infancia tradicionales en el siglo XXI, pasando por el tratamiento de la perspectiva de género hasta las nuevas corrientes en la dialéctica entre música popular y clásica. En este libro se presentan tanto los antecedentes sobre el estudio de las músicas populares en Valencia como un nutrido corpus de trabajos inéditos que se han realizado recientemente sobre el tema. Con ello se pretende, por una parte, analizar las principales publicaciones y trabajos estudiados hasta el momento y, por otra, transferir y dar difusión a los recientes conocimientos y nuevos paradigmas generados por los investigadores especialistas a la sociedad mediante propuestas, como el presente libro, que superan el ámbito académico.

Últimos libros y autores buscados