Descargar Libros y Ebooks (PDF / EPUB)

La mejor selección de ebooks gratis en español

Busca tu ebook....

Hemos encontrado un total de 39 libros disponibles para descargar
Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis Ed. 2021

Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis Ed. 2021

Autor: CerdÁ Filiu, Luis Miguel , Hidalgo Iturralde, TomÁs

En un món interconnectat i en constant evolució calen edificis d’habitatges que integrin les últimes tecnologies en infraestructures de telecomunicació. Aquest llibre desenvolupa els continguts del mòdul professional d’Infraestructures Comunes de Telecomunicació en Habitatges i Edificis, dels Cicles Formatius de grau mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques i d’Instal·lacions de Telecomunicacions, pertanyents a la família professional d’Electricitat i Electrònica. En aquesta nova edició d’Infraestructures de telecomunicacions en habitatges i edificis s’han adaptat els continguts a l’Ordre ECE/983/2019 que actualitza aspectes del RD 346/2011 sobre les infraestructures comunes de telecomunicacions. Aquesta obra proporciona una visió general, identificant els elements que intervenen, el seu dimensionat i les seves característiques d’instal·lació, en totes les infraestructures de comunicació que es donen en els edificis d’habitatges: --- RTV terrestre i satèl·lit. --- Seguretat. --- Telefonia disponible al públic i de banda ampla. --- So. --- Control d’accessos. Els continguts teòrics tractats es complementen amb gran nombre...

Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades Ed. 2021

Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades Ed. 2021

Autor: Berral Montero, Isidoro

Número de Páginas: 208

Les xarxes per a transmissió de dades són presents en tots els àmbits de la societat moderna, fent possible la interconnexió a distància i permetent serveis com les videoconferències o el teletreball. Aquest llibre desenvolupa els continguts del mòdul professional d’Instal·lació i Manteniment de Xarxes per a Transmissió de Dades, dels títols Grau Bàsic en Informàtica i Comunicacions, Grau Bàsic en Electricitat i Electrònica, i Grau Bàsic en Informàtica d’Oficina. Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades consta de set unitats, organitzades de manera que es van adquirint els coneixements de forma progressiva fins a assolir la competència professional del mòdul professional requerida. En aquesta nova edició s’ha revisat i actualitzat el contingut amb nous dispositius i enllaços web, així com amb una nova unitat específica sobre prevenció de riscos laborals i protecció ambiental. Les explicacions teòriques s’intercalen amb conceptes i definicions el coneixement dels quals és imprescindible per al futur professional. De la mateixa manera, per a l’exposició dels continguts es fa servir en tot moment un llenguatge senzill i...

Cosmos

Cosmos

Autor: Carl Sagan

Número de Páginas: 247

Teniu a les mans una de les obres més destacades de la literatura internacional de divulgació científica, publicada per primera vegada en català. Una obra imprescindible d'un dels grans mestres de la divulgació, que ens endinsa en els grans enigmes que la humanitat ha tractat d'entendre i explicar des de temps inmemorial, i pels quals ha nascut alló que anomenem ciència. Des de la infinitud de l'Univers, fins al món invisible dels àtoms, des del naixement de les estrelles fins a l'aparició de la vida, Carl Sagan aconsegueix transmetre els coneixements de la ciència actual d'una manera entenedora i apassionant.

Els recursos territorials valencians

Els recursos territorials valencians

Autor: Aa.dd.

Número de Páginas: 304

Aquesta publicació es fonamenta en l'anàlisi dels components i activitats del sistema territorial de la província de Valencia, susceptibles de consolidar-la i impulsar-la socioeconòmicament, garantint la qualitat de vida deis seus habitants. Així doncs, el treball efectuat revisa els factors que son genuïns, que donen caràcter i que expliquen en primer lloc la realitat territorial a la que aspirem com a col·lectiu. S'han tractat d'abordar quins son els diferents aspectes a considerar en l'anàlisi de les potencialitats del desenvolupament socioeconòmic provincial i apuntar algunes de les possibles línies a emprendre per construir un territori intel·ligent, que impulse el sorgiment i sustente les iniciatives locals de desenvolupament, i definir les fases i actuacions a tindre en compte per al desplegament d'activitats generadores de creixement econòmic i ocupació productiva.

Hecho con Creative Commons

Hecho con Creative Commons

Autor: Paul Stacey , Sarah Hinchliff Pearson

Número de Páginas: 222

Este libro, en parte análisis, en parte manual y en parte una colección de estudios de caso, es una guía para ayudar al lector a compartir su conocimiento y creatividad con el mundo, sin por ello dejar de cuidar los aspectos operativos. Partiendo de un modelo propietario, del famoso ""Todos los derechos reservados"", hacia uno que permite a terceros copiar, reutilizar y modificar su trabajo es un gran cambio. Hecho con Creative Commons describe el cambio de mentalidad, los beneficios, y las prácticas a adoptar al ""abrirse"". Sostiene que el compartir es bueno para el negocio, particularmente para las compañías, organizaciones y personas creadoras a quienes les importan más factores que únicamente el económico. Hecho con Creative Commons es un libro lleno de consejos prácticos e historias inspiradoras, que presenta el verdadero significado de compartir.

Cine en conexión

Cine en conexión

Autor: Antoni Roig Telo

Número de Páginas: 312

"Cine en conexión" se dirige a aquellos lectores interesados en los procesos de cambio en el cine contemporáneo; cambios que afectan no sólo a la manera en que se hacen las películas, sino también a cómo nos implicamos en ellas. Se pueden identificar conexiones entre el cine y otras formas culturales como Internet o los videojuegos -y por tanto entre el cine y otras industrias del entretenimiento-; pero también a las existentes entre los ‘productores' y los ‘espectadores', porque posiblemente el cambio más destacable en estos últimos tiempos es la emergencia de una nueva relación entre la industria y unos públicos activos, participativos, autónomos y con un gran potencial creativo.

Catalunya logística. L'espai logístic de la Mediterrània i el sud d'Europa

Catalunya logística. L'espai logístic de la Mediterrània i el sud d'Europa

Autor: Carlos García Velasco , Daniel Venteo , Judith Contel

Aquest llibre ofereix una detallada i documentada panoràmica de Catalunya des del punt de vista del seu desenvolupament logístic. Els autors exposen com la logística ha contribuït a configurar el teixit comercial i industrial que sustenta l'economía de Catalunya, i el mode en què aquesta activitat incideix en les tendències de la fabricació y distribució de productes, i la mobilitat de les persones. Així mateix, els autors destaquen que l'increment de les dotacions en infraestructures logístiques a Catalunya és un factor clau per a l'estabilitat i el desenvolupament de la seva economia, que beneficia tant al territori catalá com al conjunt d'Espanya. Catalunya Logística, amb més de 200 il·lustracions, és un viu i documentat retrat d'una activitat emergent, i subratlla la proyecció de Catalunya a les xarxes del comerç internacional, especialment com enclavament estratègic dins l'àmbit del sud d'Europa i la Mediterrània.

Orientación profesional y políticas públicas

Orientación profesional y políticas públicas

Autor: Oecd , Organisation For Economic Co-operation And Development

Número de Páginas: 183

OECD countries are attaching rising importance to lifelong learning and active employment policies as tools of economic growth and social equity. Effective information and guidance systems are essential to support the implementation of these policies, and all citizens need to develop the skills to self-manage their careers. Yet there are large gaps between these policy goals and the capacity of national career guidance systems. Based upon a review conducted in 14 OECD countries, this publication explores how these gaps might be narrowed. It advocates improved national co-ordination arrangements and greater attention to research and data collection to inform policy makers. It also promotes the development of improved and more specialised training programmes for practitioners and the creation of more specialised career guidance organisations for the delivery of services.

Tot allò que sempre ha volgut saber sobre homes i dones

Tot allò que sempre ha volgut saber sobre homes i dones

Número de Páginas: 270

Coneix les diferències entre homes i dones per aconseguir una bona convivència, des dels orígens de les nostres diferències fins als comportaments, emocions i reaccions de cada sexe. Per què les dones tenen necessitat de parlar a tothora i per què aquesta necessitat trasbalsa als homes? Per què els homes no saben gairebé res de la vida dels seus companys i per què les dones en volen saber sempre fins al més mínim detall? De què parlen els homes quan son al lavabo? I els homes, es pregunten quins son els motius pels quals les dones es capfiquen en explicar-los les seves preocupacions, siguin importants o no?

Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas

Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas

Autor: Universidad Complutense De Madrid. Laboratorio De Investigaciones Biológicas

Relacions històriques entre Aragó i Catalunya. Visions interdisciplinars

Relacions històriques entre Aragó i Catalunya. Visions interdisciplinars

Autor: Francesc Closa, Josep Manuel Martínez (eds.)

Número de Páginas: 211
El ecosistema del libro electrónico universitario

El ecosistema del libro electrónico universitario

Autor: CordÓn GarcÍa, José Antonio , GÓmez DÍaz, Raquel , Alonso ArÉvalo, Julio , Alonso Berrocal, José Luis

Número de Páginas: 398

Se trata de un estudio que cuenta con tres partes claramente diferenciadas: Una primera parte en la que se ha desarrollado un investigación sobre la edición electrónica universitaria en el ámbito internacional con objeto de conocer las principales tendencias y experiencias que se están desarrollando en los diferentes países del mundo, así como las implicaciones futuras que las mismas pueden tener en la producción, distribución y recepción de la obras académicas universitarias. Una segunda parte con un estudio de campo en el que se han abordado varios aspectos que el grupo entiende que están directamente implicados en la edición universitaria. En primer lugar un análisis de las características de la información disponible en sus páginas web, desde la más formal como puede ser la existencia de referencias a los servicios desde las páginas principales de la universidad, o de un directorio de personal en las páginas específicas de los servicios, a los más estructurales como los sistemas de búsqueda, la edición electrónica o las características de la difusión. En segundo lugar se ha efectuado un análisis de la presencia de los servicios de bibliotecas...

Diagnòstic en educació

Diagnòstic en educació

Autor: Anna Ristol Orriols , Jesús Alonso Tapia , Ramon I Duch Almo , Juan Pedro Julián Marzá

Número de Páginas: 382

El Diagnòstic en Educació és una de les funcions principals dels professionals dedicats a l’orientació educativa. En aquest sentit, un dels objectius fonamentals dels professionals de la psicopedagogia és portar a terme l’avaluació i el diagnòstic individualitzat de la persona per tal de poder oferir-li una resposta el més adequada possible respecte a les seves necessitats acadèmiques, afectives o relacionals. Des d’aquest punt de vista, aquest manual pretén fonamentar les bases per tal de poder planificar i portar a terme l’avaluació i el diagnòstic. És per això que dedica el primer capítol a definir i concretar el Diagnòstic en Educació. El segon, es centra en mostrar els diferents procediments, tècniques i instruments de recollida d’informació. Els capítols següents estan dedicats a l’avaluació i diagnòstic del desenvolupament cognitiu, del desenvolupament personal i social i dels aspectes curriculars. El sisè capítol es dedica a l’avaluació dels aspectes contextuals. Finalment, el setè mòdul es dedica a l’informe socio psicopedagògic com a eina on recollir totes les dades per tal d’enregistrar i comunicar els resultats.

Trastorns de conducta i de personalitat. Una psicopatologia per a educadors

Trastorns de conducta i de personalitat. Una psicopatologia per a educadors

Autor: Lluís Folch I Soler

Número de Páginas: 268

Tothom que tracta amb nens, i en especial els responsables del seu desenvolupament, de la seva salut i de la seva educació, haurien de saber molta psicologia del nen i de les seves conductes patològiques a l’efecte de poder prevenir la possibilitat que el nen ensopegui amb traves que podrien frenar el seu desenvolupament com a persona, i també per poder ajudar a aquells que tenen dificultats per tirar endavant..El seu contingut fa èmfasi en les patologies més freqüents a l’escola ordinària i per tant molt més a l’escola especial

Cardiopatias congenitas

Cardiopatias congenitas

Autor: Manuel Arteaga Martínez , Ramón Fernández Espino

Número de Páginas: 126

La primera edición de este libro fue publicada en 1982 y la gran acogida que tuvo a nivel internacional, hizo que se agotase a los pocos meses de haber visto la luz. Los autores, investigadores de reconocido prestigio en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid (España), motivados por la constante necesidad de revisar y actualizar conceptos en este campo de la medicina, en pleno auge de desarrollo, decidieron que viera la luz una nueva edición de esta obra, corregida y aumentada. El libro, con un texto breve y conciso y una gran profusión de esquemas y fotografías de piezas anatómicas de gran calidad, resume en pocos capitulos las características anatómicas de las cardiopatías congénitas pediátricas más frecuentes, permitiendo aclarar conceptos, unificando criterios y nomenclaturas, finalizando con una puesta al día sobre el desarrollo embriológico normal del corazón, lpermitiendo una mejor comprensión sobre el tema y dando como resultado una obra de gran interés y actualidad en este campo, ya que constituye una base indispensable para un correcto diagnóstico anatomo-clínico y su tratamiento quirúrgico.

Histología del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados. Tomo II, primera parte

Histología del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados. Tomo II, primera parte

Autor: Santiago Ramón Y Cajal

Número de Páginas: 696

Primera edición completa y en español de una de las obras clásicas de la neurociencia. Santiago Ramón y Cajal publicó una primera edición en español (1899-1904) y posteriormente (1909-1911) una segunda en francés, considerablemente aumentada. Los párrafos que él añadió a la edición francesa han sido traducidos al español e incorporados a la presente edición, formada por tres tomos que se corresponden con los de la edición original. En ella, Ramón y Cajal describe, de forma magistral, la microorganización anatómica y funcional de prácticamente todo el sistema nervioso, utilizando dibujos excepcionalmente originales derivados de sus observaciones. Este tomo consta de 30 capítulos y está dedicado al estudio del bulbo raquídeo, los nervios craneales, los núcleos y vías intrínsecas del bulbo, protuberancia, textura del cerebro medio, tálamo óptico y, por último, la retina de los mamíferos. ISBN Obra completa: 978-84-340-1722-1 ISBN tomo II, parte primera: 978-84-340-1724-5

Oligarquías políticas y élites económicas en las ciudades bajomedievales, siglos XIV-XVI

Oligarquías políticas y élites económicas en las ciudades bajomedievales, siglos XIV-XVI

Número de Páginas: 365
El ecosistema del libro electrónico universitario

El ecosistema del libro electrónico universitario

Autor: José Antonio Cordón García , Raquel Gómez Díaz , Julio Alonso Arévalo , José Luis Alonso Berrocal

Número de Páginas: 308
Introducció a la didàctica de la filosofia

Introducció a la didàctica de la filosofia

Autor: Ekkehard Martens

Número de Páginas: 150

¿Se puede realmente añadir la didáctica a la filosofía como un instrumento externo, independiente del tema que debe ser tratado? ¿No pertenece a la filosofía, ya desde Platón, preguntar por su capacidad de mediación? ¿Es ya la didáctica de la filosofía una disciplina especializada propia? No cabe duda de que las numerosas publicaciones legitiman la didáctica de la filosofía como un objeto propio de las especialidades filosófica y pedagógica. No obstante, sólo se puede hablar de una disciplina especial si se le atribuye una actividad de investigación y de enseñanza institucionalmente asegurada, a la que la comunidad científica cede un lugar propio.

Érosion hydrique, désertification et aménagement dans l'environnement méditerranéen semi-aride

Érosion hydrique, désertification et aménagement dans l'environnement méditerranéen semi-aride

Autor: Francisco López Bermúdez

Número de Páginas: 257
SensePor

SensePor

Autor: Pilar Jericó

Número de Páginas: 168

Tots tenim por quan ens enfrontem a un canvi o a situacions laborals determinades. Tanmateix, la seva menció a les empreses es considera un tabú. Encara que només els missatges atractius tenen cabuda en els discursos empresarials, entre bastidors s'esdevé la crua realitat: pressió pels resultats, lluites de poder, risc d'acomiadaments i, és clar, la por. Si aquest terme us produeix certa "urticària intel·lectual", tal vegada us estimeu més pensar en temor, ansietat o estrès. Totes aquestes emocions tenen en comú que s'inicien quan percebem amenaces i que ens fan pagar un preu alt, en la nostra vida i en la nostra feina. SensePor ens planteja dos desafiaments. El primer consisteix a alliberar-nos de la gran cadena de la por: desenvolupar tot el nostre potencial, sovint encotillat per les nostres pròpies inseguretats. El segon, evitar la gestió basada en la por i triar una altra alternativa molt més rendible: la fonamentada en el talent, el canvi i la innovació. La por ha estat el model clàssic de gestió, i tanmateix els èxits del passat no asseguren els del futur. El futur pertany a qui –ja una empresa, ja una persona– sigui capaç de crear-lo, sempre que gosi ...

Law, Justice and the State: Problems in law

Law, Justice and the State: Problems in law

Autor: International Association For Philosophy Of Law And Social Philosophy. World Congress

Número de Páginas: 196

Proceedings of the 16th World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), Reykjavík, 26 May-2 June, 1993.

Actas Del V Congreso Internacional de Arqueología Del Oriente Próximo Antiguo

Actas Del V Congreso Internacional de Arqueología Del Oriente Próximo Antiguo

Autor: Joaquín María Córdoba

Número de Páginas: 2446
Diccionario cientifico y tecnológico

Diccionario cientifico y tecnológico

Autor: T. C. Collocott

Número de Páginas: 1007

Chambers diccionario cient. y tecnológico.-v.1.

Instrumentos de investigación educativa Bases de una política de perfeccionamiento docente

Instrumentos de investigación educativa "Bases de una política de perfeccionamiento docente"

Autor: Rodrigo Vera Godoy

Número de Páginas: 148

Últimos libros y autores buscados